Jsme proaktivním dodavatelem

SOUČÁST ŘEŠENÍ

Současná situace na trhu vyžaduje, aby automobilky plnily zvýšené požadavky CAFE standardů a stále rostoucí nároky na odolnost proti nárazu, a přitom vyhověli požadavkům na snižování nákladů. Díky našim zkušenostem s inovacemi a naší firemní kultuře můžeme proaktivně spolupracovat se zákazníky a nabídnout řešení, která jsou odpovědí na tyto požadavky.

Jako Tier 1 dodavatel jsme uznávaným zdrojem pro optimalizované, přesné a lehké výrobky. Díky našemu svědomitému přístupu při realizaci se naši zákazníci mohou na naše produkty spolehnout a my tak dokážeme plnit poptávku trhu. Od počátečního vývoje materiálu přímo s našimi dodavateli aplikujeme procesní vynalézavost, nabízíme vhodná konstrukční řešení a optimalizaci designu. Využíváme plného rozsahu mechanických vlastností materiálů.

Abychom zajistili prvotřídní služby, je naše společnost rozdělena do týmů zaměřených na podporu jednotlivých zákazníků. Tyto týmy jsou obchodními jednotkami, které s našimi zákazníky spolupracují od počátečního konceptu až po sériovou výrobu. Tato úzká komunikace a péče pak ústí v naši schopnost pohotově reagovat, ve flexibilitu a dodržování termínů, což je nezbytné pro dodržení harmonogramů jednotlivých programů. Důkazem toho je více než 100 ocenění, která jsme od svých zákazníků v průběhu let obdrželi.