Rostoucí globální rodina

FIREMNÍ KULTURU TVOŘÍ NAŠI LIDÉ

Spojením různých pohledů, zkušeností a názorů vytváříme prostředí, které přispívá k rozvoji a inovacím.
Zaměstnanci Shapu jsou kreativní, nebojí se výzev a mohou tak svým zákazníkům nabízet nová a progresivní řešení. Napomáhá tomu i to, že pro naše zaměstnance vytváříme takové pracovní prostředí, které vede k individuálnímu rozvoji a týmové práci.

Shape nazýváme rodinou a ta se rozrostla z počáteční hrstky lidí v roce 1974 na dnešních více než 3000 zaměstnanců po celém světě. Rosteme i díky tomu, že se řídíme našimi základními firemními hodnotami. Vedeme všechny naše zaměstnance k tomu, aby se těmito hodnotami řídili každý den a pomáhali tak plnit firemní cíle: zlepšit kvalitu života našich zákazníků, zaměstnanců, akcionářů a naší komunity.

  • VÁŠEŇ: Vášeň provází náš každodenní život. Všichni naši zaměstnanci usilují o prosperitu Shapu a našich zákazníků.
  • ROZVOJ: Jen pokud pracujeme jako tým a sdílíme své nápady, můžeme dosáhnout úspěchu. Musíme využívat každé příležitosti ke zlepšení a rozvoji svých dovedností, zkušeností a odborných znalostí.
  • ODPOVĚDNOST: Každý ve společnosti nese odpovědnost za úspěch firmy, a proto musíme být spolehliví vůči zákazníkům, spolupracovníkům i vůči sobě.
  • RESPEKT: Vzájemné spolupráce dosahujeme skrze komunikaci. Jedině tak, že se k sobě budeme chovat s respektem, férově a upřímně, budeme schopni dosahovat vyjímečných výsledků.