Péče o zaměstnance

PROGRAMY, KTERÉ PODPORUJÍ SPOKOJENOST NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ

Plníme své závazky vůči zaměstnancům a usilujeme o jejich celkovou spokojenost.

Bezpečnost

Věříme, že většině zranění a nemocí se dá předcházet. Naším cílem je vytvořit takové pracoviště, na kterém nebude docházet k žádným zraněním:

  • Zapojením zaměstnanců do vytváření bezpečného pracovního prostředí
  • Prevencí a řízením rizik
  • Ergonomickou a bezpečnostní analýzou pracoviště
  • Skrze školení na bezpečnost práce

Školení a rozvoj

V okamžiku, kdy naši zaměstnanci nastoupí do zaměstnání, začíná proces jejich školení a rozvoje. Nejprve absolvují vstupní školení a posléze další školení dle jejich individuálních potřeb. Víme, že možnost rozvoje je pro naše pracovníky důležitá a že přispívá k jejich loajalitě.

Wellness koncept

Podporujeme zdravý životní styl a chceme, aby naši zaměstnanci byli zdraví a v dobré kondici. Ucelený wellness program pro zaměstnance v Shape Czech právě připravujeme.